ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ :: Τροφές
Τροφές

Τροφές

Οι θηροφύλακες του Κυνηγετικού Συλλόγου Κομοτηνής πάντα κοντά στην φύση ,πάντα με την βοήθεια των μελών του Συλλόγου σε δραστηριότητες για την σίτιση των άγριων ζώων.