ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ :: Διοικητικό Συμβούλιο
Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α/Α

ΘΕΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

1.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΡΕΦΕΙΑΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

2.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α

ΤΑΞΙΛΔΑΡΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

3.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β

ΡΟΥΣΤΕΜ

ΣΕΖΓΚΙΝ      

4.

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5.

ΤΑΜΙΑΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

6.

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

ΤΕΡΛΕΜΕΣ

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ

7.

ΜΕΛΟΣ

ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

8.

ΜΕΛΟΣ

ΠΑΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

9.

ΜΕΛΟΣ

ΛΑΣΚΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ